Organizing Committee

Workshop Co-Chairs

  • Yuanhao Cui, Beijing University of Posts and Telecommunications, China (cuiyuanhao@bupt.edu.cn)
  • Pengyuan Zhou, University of Science and Technology of China, China (pyzhou@ustc.edu.cn)
  • Fan Liu, Southern University of Science and Technology, China (liuf6@sustech.edu.cn)
  • Christos Masouros, University College London, UK (c.masouros@ucl.ac.uk)

Technical Program Committee Chairs

  • Xinyu Li, Southeast University, China (xinyuli@seu.edu.cn)
  • Xi Meng, China Telecommunication, China (mengx5@chinatelecom.cn)

Advisory Board Members

  • Giuseppe Caire, TU-Berlin, Germany (caire@tu-berlin.de)
  • Tao Gu, Macquarie University, Australia (tao.gu@mq.edu.au)
  • Jun Luo, Nanyang Technological University, Singapore (junluo@ntu.edu.sg)